Thumbnail
Play Button Icon
Gianmarco Raimondo Portrait

Gianmarco Raimondo

Meet Gianmarco Raimondo

  • Vice-Champion of the European F3 Series
  • First Canadian to race GP2
Thumbnail
Play Button Icon